Jämför objekt

Jämför

No properties found to compare.

Sälja bostad

Vi hjälper dig att sälja din bostad ...

Försäljningsprocessen i Spanien kan uppfattas som mer komplicerad och ta lite längre tid än i Sverige. Att veta vad man kan förvänta sig och att vara väl förberedd är därför det första steget till en framgångsrik försäljning.

Nästa steg är ditt val av mäklare. Det är viktigt att undersöka mäklarens möjligheter att finna potentiella köpare samt mäklarens kompetens och engagemang för att försvara kundens intressen.

Fråga om mäklare kompetens, hur mäklaren marknadsför sina bostäder, mot vilka kundgrupper och länder de marknadsförs, vilka webbplatser de använder, etc.

På Skandinaviska Mäklarhuset erbjuder vi alltid en komplett marknadsföringsplan där vi har största fokus på dig som kund, och vi kommer alltid att hålla dig informerad och uppdaterad under hela processen. För att underlätta för dig som säljare, har vi sammanställt en försäljningsguide vilken du kan få genom att bara kontakta oss.

Varma hälsningar
Skandinaviska Mäklarhuset

Processen

Fyra steg för en lyckad försäljning!

1
Förberedelse

Det första steget till en lyckad försäljning är att förbereda alla nödvändiga dokument, att göra en värdering av fastigheten samt att underteckna ett uppdragsavtal med din mäklare.

2
Marknadsföring

Vi tar bilder av hög kvalitet och marknadsför ditt hem på flera marknadsplatser i Spanien, Sverige, Norge och England.

3
Visning och kontrakt

Vi visar din bostad till potentiella köpare. Efter en lyckad budgivning skriver vi köpekontrakt.

4
Tillträde

Efter att köpekontraktet är signerat förbereder vi inför undertecknandet av lagfarten som sker vid Notarius Publicus på överrenskommet datum.

Frågor & Svar

Q&A

Vilka länder marknadsför ni er mot?

Vår huvudsakliga målgrupp är Sverige, Norge, England och Spanien. Vi har också planer på att marknadsföra oss till flera europeiska länder inom kort.

Vem bestämmer utgångspriset?

Under vårt första möte pratar vi igenom dina förväntningar på försäljningen och det pris som vi bedömmer är lämpligt för just din bostad. Vi på Skandinaviska Mäklarhuset har god kännedom om marknadspriserna i våra områden och tillsammans med dig som säljare kommer vi alltid fram till ett lämpligt utgångspris.

Varför begär ni så mycket dokumentation?

Vi ber om den dokumentation som vi behöver för att kunna marknadsföra din bostad på bästa sätt. Våra köpare förväntar sig tydlig och ärlig information om bostaden, vilket också skapar en fördel för dig som säljare lite längre fram i processen. Om allt är i ordning från början minskar risken för ånger och problem under själva försäljningsögonblicket.

Arbetar ni med exklusivitet?

Ja, vi arbetar med exklusivitet i de fall där vi ser att det finns antingen en önskan från dig som kund eller i de fall där vi ser att det är lämpligt. Vid exklusivitet tar vi fram en unik marknadsplan med en strategi anpassad för just din bostad. Mer information om detta berättar vi om under vårt första möte.

Måste jag underteckna ett uppdragsavtal?

Ja, enligt spansk lag, kan vi inte visa ditt hus utan ett tydligt godkännande från dig som ägare. Genom ett avtal är det därför klart och tydligt för båda parter gällande hur vårt uppdrag ser ut och förhindrar på så sätt eventuella framtida missförstånd.

You don't have permission to register